Begravningsförsäkring

Att teckna en begravningsförsäkring är att skapa trygghet för dig och dina anhöriga.

En begravningsförsäkring tecknar du för att veta att det finns pengar sparade till din framtida begravning. Det ger en större valfrihet.

Försäkringen täcker begravningskostnad upp till försäkringsbeloppet. Pengarna öronmärks för detta ändamål.

Tillsammans med Folksams rådgivare kommer ni fram till vilken försäkringslösning som passar dig bäst.

Ansökan om begravningsförsäkring

Om du är intresserad av att teckna en begravningsförsäkring, skicka e-post med namn och telefonnummer till bestand-distans@folksam.se eller ring 08-772 85 30.

Försäkringen tecknas genom vår samarbetspartner Folksam.