Försäkring

Det finns många sätt att skapa trygghet och visa omtanke. Ett är att teckna en försäkring som gör att du vet att det finns pengar avsatta som täcker hela, eller delar av kostnaden för din begravning. Då kan du själv välja hur du vill att din begravning ska utformas. Försäkringen bör även täcka bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven. Väljer du Fondkistans begravningsförsäkring öronmärks dina pengar för detta ändamål. Det innebär trygghet för dig och visar på omtanke om dina nära.

Två varianter; Fast och Flex

Fondkistans begravningsförsäkring finns i två varianter. Vi kallar dem Fast och Flex. Försäkringarna är så kallade kapitalförsäkringar, vilket innebär att du inte drar av försäkringsbeloppet i deklarationen. Räntan på ditt insatta kapital betalas ut skattefritt.

Försäkringarnas övriga fördelar:

  • Historiskt sett har de givit högre ränta, jämfört med att placera pengarna på banken
  • Du kan teckna dem i en hög ålder
  • Dina pengar är öronmärkta för begravningskostnaderna
  • Försäkringen betalas alltid ut, oberoende av din ålder och andra försäkringar
  • Eventuellt överskott går oavkortat tillbaka till dödsboet/insatt förmånstagare
  • De är inkomstskattefria vid utbetalning
  • Du är garanterad en grundränta på f.n. 1,5%

Försäkringsgivare är Folksam.

Vad kostar begravningsförsäkring Fast?

Ansökan om begravningsförsäkring

Söker försäkring
Betalningstermin
Betalningssätt

Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna sammanställa ansökningshandlingen för begravningsförsäkringen. Uppgifterna du lämnar här skickas säkert till våra licensierade försäkringsfömedlare. Meddelandet sparas av oss som längst i tre månader.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.