Minnesstund

Efter begravningen bjuds ofta gästerna till en minnesstund med någon form av förtäring. Minnesstunden är en viktig del av begravningen och ett tillfälle att bearbeta sina upplevelser av dödsfallet och begravningen under mindre formella former. 

Inbjudan till minnesstunden sker ofta genom dödsannonsen, där det också finns information om anmälan till minnesstunden som i regel ska göras till begravningsbyrån. Du kan anmäla dig antingen genom de kontaktuppgifter som framgår i dödsannonsen eller genom att kontakta aktuellt begravningskontor.