Gåva till minnesfond

Det finns flera skäl till att skänka en gåva till en minnesfond i samband med någons död. Det kan vara för att stödja forskningen kring en viss sjukdom, stödja en organisation eller förening som den avlidna var medlem i eller i stället för en blomma.

Vi hjälper dig med val av minnesfond, inbetalning och meddelande till dödsboet.
Granskade och godkända organisationer som tar emot minnesgåvor hittar du på Svensk Insamlingskontrolls webbplats.

Stiftelsen Fondkistan

Det går också bra att stödja Stiftelsen Fondkistan med en minnesgåva eller som kondoleans vid begravning.

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning kring cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar. Stiftelsen Fondkistans bankgiro är 248-2891.

Genom att anförtro begravningen till Fondkistan gör du en insats av bestående värde. Till Stiftelsen Fondkistan avsätts fem procent av inköpspriset för varje förmedlad kista och urna. Stiftelsen, som är underställd Länsstyrelsen i Stockholm och har extern revisor, har till ändamål att stödja forskning kring cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar.

Administrationskostnaderna för stiftelsens arbete bekostas av Fondkistan AB och belastar således inte Stiftelsen.

Forskningsstipendier delas ut vartannat år.