Gåva till minnesfond

Det finns olika skäl till att skänka en gåva till en minnesfond i samband med någons död.
Det kan vara för att stödja forskningen kring en viss sjukdom, stödja en organisation eller förening som den avlidne var medlem i eller som ersättning för mer förgängliga blommor.

Vi hjälper dig med val av minnesfond, inbetalning och meddelande till dödsboet.
Granskade och godkända organisationer som tar emot minnesgåvor hittar du på Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

Eller varför inte stödja Stiftelsen Fondkistan med en minnesgåva eller som kondoleans vid begravning?

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning kring cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar. Stiftelsen Fondkistans plusgiro är 714083-3.

Läs mer om Stiftelsen Fondkistan