Om Fondkistan

Vi inriktar oss på att skapa ett vackert och personligt avsked med små medel. Vissa arbetsinsatser är av förståeliga skäl mer eller mindre ofrånkomliga vid ett dödsfall och efterföljande begravning. Fondkistan har specificerat och sammanfört dessa kostnader till ett fast grundpris.

Istället för dyra och förgängliga kist- och blomsterarrangemang kan ofta tillgängliga begravningsmedel användas till att skapa en ljusare, personligare och mer bestående minnesbild. Kanske hade den avlidne något speciellt önskemål, som istället kan förverkligas?

Fondkistan är till för alla

Vi välkomnar alla lika varmt oavsett trosuppfattning och önskemål kring begravningen. Vi arrangerar både borgerliga begravningar och efter de flesta religioners ordning. Hos oss får du en personlig kontakt som hjälper dig genom hela begravningen och som möter dig i hemmet om du önskar.  

Fondkistan är ett franchiseföretag och de lokala kontoren drivs som egna företag.

Främjar forskning

Genom att anförtro begravningen till Fondkistan gör du samtidigt en insats med bestående värde. Fem procent av inköpspriset för varje förmedlad kista och urna avsätts till Stiftelsen Fondkistan. Stiftelsen, som är underställd Länsstyrelsen i Stockholm, har till ändamål att stödja forskning kring cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar. Forskningsstipendier delas ut vartannat år.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Fondkistan följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit ett antal åtgärder inom vår verksamhet för att minska smittspridningen.

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om coronaviruset (covid-19).

Våra åtgärder

  • Alla anställda som har varit i länder med hög smittspridning, eller varit i kontakt med personer som varit i dessa länder, arbetar hemifrån.
  • Vår personal undviker närkontakt med andra under möten såsom handhälsningar och fysisk beröring, detta med omtanke om oss alla.
  • Vi uppmuntrar alla till god handhygien genom att tvätta händerna ofta och noggrant.
  • Vi erbjuder alla kunder möjligheten att boka om sitt möte till en annan dag, men vi kan också försöka hitta andra lösningar vid behov.
  • I samband med begravningsceremonier informerar vi anhöriga och gäster, med hjälp av bland annat affischer, om aktuella försiktighetsåtgärder.