När någon dör

När någon som står dig nära avlider ställs du inför många val och frågor. Mitt i sorgen ska det praktiska lösas och en begravning planeras.

Vi hjälper dig genom hela processen i att skapa en vacker och personlig begravning efter dina önskemål. Vi vet hur man skapar värme i ett arrangemang genom små detaljer som inte behöver vara kostsamma.

För att du ska få bästa service har du kontakt med samma rådgivare fram till begravningen och bouppteckningen. När vi tillsammans utformar ceremonin väljer du själv i hur stor grad du vill vara delaktig eller om du vill att vi tar hand om de flesta uppgifterna.

Inför mötet med oss