Flaggning vid dödsfall och begravning

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på ”halv stång”. I första hand är det sorgehuset som flaggar, men även andra som stod den döde nära kan flagga.

När man flaggar på halv stång hissas flaggan först i topp och halas omedelbart därefter ner till två tredjedelar av stångens höjd om det är en fristående flagga. Är det en fasadstång ska flaggan halas till halva stången. Även då flaggan halas hissas den först i topp. 

Vimpel hissas aldrig på halv stång.

Flaggning på halv stång sker i regel vid följande tillfällen:

  • Den dag dödsfallet inträffar eller dagen efter. Sker dödsfallet en lördag eller söndag och flaggning ska ske på arbetsplats eller skola, kan flaggan hissas på halv stång påföljande arbetsdag/skoldag.
  • På begravningsdagen. Då begravningsceremonin är avslutad hissas flaggan i topp och halas omedelbart eller vid dagens slut vid ordinarie tid. 

Svenska flaggan kan även användas för att dekorera kistan under begravningsceremonin. Korset ska placeras mot huvudändan. En tremeters flagga är lämplig.

Inga andra blommor än handbuketterna placeras på flaggan. Innan kistan sänks vid jordbegravning tas flaggan av och viks ihop vid graven. I samband med kremation kan flaggan brännas tillsammans med kistan eller tas av och vikas samman efter begravningsceremonin.