Fondkistan Västerås

Fondkistan arrangerar begravningar, där det vackra och värdiga i den enskilda förrättningen framtonas på ett berikande och bestående sätt. Kanske den avlidne hade speciella önskemål som ska förverkligas. Vi stödjer och vägleder i besluten kring arrangemanget så att det passar Er.

Begravning med personlig service

Fondkistans uppgift i samband med ett dödsfall är att i förtroendefullt samarbete med de anhöriga, ta hand om de praktiska frågorna. För att skapa trygghet för Dig i den uppkomna situationen, är det under uppdragstiden, en och samma person som ansvarar för uppdraget, som Du har kontakt med. Du väljer tid och plats kanske i hemmet för genomgång.

En begravningsbyrå för alla

I enlighet med den avlidnes önskemål och i samråd med de anhöriga, ordnar Fondkistan kistbegravning, urnbegravning och gravsättning i minneslund. Efter tillstånd av länsstyrelsen, kan askan strös ut på annan plats. Begravningen kan ske i enlighet med Svenska kyrkans ritual, som frikyrkorna föreskriver eller som borgerlig begravning. Fondkistans arrangemang och åtaganden kan vidare anpassas till andra religioners påbud.

Vi som arbetar här

Erik Källberg
Begravningsarrangör
erik.kallberg@fondkistan.se

Roger Fredriksson
Begravningsarrangör
roger.fredriksson@fondkistan.se