Forskning kring förebyggande insatser mot Alzheimer belönades på Alzheimerdagen

Vartannat år delar Fondkistan ut ett stipendium till framstående medicinsk forskning. Årets stipendium gick till Alina Solomon vid Karolinska Institutet för hennes banbrytande forskning om hur man med hjälp av artificiell intelligens kan ta fram individuella riskprofiler för att förebygga demens.

Alzheimer är vår vanligaste demenssjukdom och varje år får ungefär 16 000 svenskar diagnosen. I dagsläget finns det inget som helt kan bota Alzheimers sjukdom, men den går i viss mån att förebygga. I Alina Solomons forskning använder hon nya verktyg för att bedöma en persons demensrisk och föreslå förebyggande åtgärder som är individuellt anpassade.

– Varje person har en unik uppsättning riskfaktorer och skyddsfaktorer som tillsammans avgör risken för demens. För att bedöma hur stor just din risk är måste vi titta på hjärnavbildningar och blodprover, men också andra faktorer som ålder, kön, utbildningsnivå, medicinsk historia och livsstil. Vi använder artificiell intelligens som ett verktyg för att samla in och sortera all den här informationen och kan på så vis räkna ut just din demensrisk, säger Alina Solomon.

Med en individuell riskprofil kan man också ta fram en individuellt anpassad plan för att förebygga demenssjukdomen.

– Om vi vet vad just du har för riskfaktorer så kan vi också räkna ut hur du kan förebygga utvecklingen på bästa sätt. Det kan handla om förändringar av vad du äter, hur mycket du rör på dig, hur ofta du deltar i sociala aktiviteter och kognitiv träning, men också om läkemedel, säger Alina Solomon och fortsätter:

– Tidigare har man använt sig av artificiell intelligens för att samla in information och ställa diagnos på något som redan har hänt. Jag vill använda det för att förutse något som kan hända i framtiden för att kunna förebygga det.

Alina Solomon växte upp i Rumänien och började intressera sig för hjärnan och minnesforskning redan i början av 2000-talet när hon studerade till läkare.

– När jag besökte landets första minnesmottagning fastnade jag för det här ämnet. Jag kunde inte tänka mig att arbeta med något annat. När jag flyttade till Sverige fortsatte jag min forskning på Karolinska Institutet, säger hon.

När kommer vi att se resultatet av din forskning i praktiken?

– Det är inte alls långt bort. Redan nu utför vi kliniska tester inom specialistsjukvården på minnesmottagningar och vi hoppas att vi snart ska kunna implementera det även inom primärvården.

Alina Solomon tog emot Fondkistans stipendium på 200 000 kronor på Alzheimerfondens temadag på internationella alzheimerdagen den 21 september.

– Det är verkligen roligt och en stor ära att få ta emot det här stipendiet. Det betyder väldigt mycket, inte bara för mig utan för hela mitt forskningsteam. Nu kan vi fortsätta att vidareutveckla det här projektet ännu mer, säger Alina Solomon.

Pengarna kommer från begravningsbyrån Fondkistan. För varje förmedlad kista och urna avsätts fem procent av inköpspriset till Stiftelsen Fondkistan som har till ändamål att stödja medicinsk forskning inom fyra olika områden: Alzheimers sjukdom, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och medfödda missbildningar.

För att hitta rätt pristagare har stiftelsen Fondkistan tagit hjälp av Alzheimerfonden.

– När de föreslog Alina Solomon och vi läste igenom vad hon har gjort inom demensforskningen kändes det fantastiskt bra att ge stipendiet till henne. Hon är bara 40 år och har redan åstadkommit så mycket. Det känns extra bra att ge stipendiet till en ung forskare får då vet vi att pengarna kommer att växa och fortsätta göra nytta långt in i framtiden, säger Anders Nilsson på stiftelsen Fondkistan.