Inför vårt möte

När du kommer till oss går vi tillsammans igenom dina och den avlidnes önskemål inför begravningen. Den bör till omfattning och innehåll, så långt det är möjligt, följa den avlidnes önskemål. Fundera t.ex. över följande:

 • Begravningsform (kistgrav, urngrav eller minneslund)
 • Lokal för ceremonin och ev. minnesstund
 • Sång och musik
 • Dekorationer
 • Avsked (visning)
 • Juridiska frågor m.m.

Borgerlig begravning, begravning enligt Svenska kyrkans eller annan kyrkas ordning

Tillhörde den avlidne någon kyrka eller samfund är det vanligt att begravningen sker i enlighet med denna kyrkas ordning. Var den avlidne inte medlem i någon kyrka eller samfund väljs ofta en borgerlig begravning. Den borgerliga begravningen kan utformas fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål, så länge det sker i respekt för den döde.

Vi hjälper dig med arrangemanget, oavsett trosinriktning.

Att ta med till vårt möte

Inför vårt möte finns det några uppgifter som det är bra att plocka fram och ta med till oss.

 • Den avlidnes fullständiga namn och personnummer
 • Dödsdatum
 • Adress
 • Eventuellt försäkringsbesked från begravningskassa
 • Nedskrivna önskemål om begravningen, t.ex. dokumentet Min sista vilja
 • Ev. gravbrev