Fast grundpris

En vacker begravning till en rimlig kostnad

Vi arrangerar både borgerliga begravningar och enligt de flesta religioners ceremonier. Oavsett typ av begravning har Fondkistan ett lågt grundpris.

I vårt grundpris för 12 900 kr ingår*:

 • Kundmöte och rådgivning
 • Ansvar för planering och genomförande
 • Omhändertagande av avliden (svepning)
 • Obehandlad transportkista
 • Bokning av ceremonilokal
 • Bokning av präst eller annan officiant
 • Kontakter med myndigheter, beställning av kremerings- och gravsättningsintyg m.m.
 • Representant vid begravningen
 • Minnespärm med förteckning över blommor etc.
 • Lagstadgad mervärdesskatt(moms)
 • Stöd till forskning genom Stiftelsen Fondkistan


* Till grundpriset kommer en obligatorisk avgift för bisättningstransport, beroende på avstånd till bisättningslokal.

Vi kan också hjälpa till med ytterligare tjänster:

 • Val av annan kista eller urna i Fondkistans sortiment mot pristillägg
 • Utformning och bokning av dödsannons och tackannons
 • Utformning och beställning av tryckta programblad och tackkort.
 • Beställning av blommor
 • Bokning av solist/musiker

 • Anlitande av bärare
 • Visning/personligt avsked
 • Beställning av minnesstund, mat/förtäring
 • Gravplats
 • Gravsten och inskriptioner
 • Juridisk hjälp – bouppteckning, arvskifte, förvaltning
 • Förmedling av tömning av dödsbo
 • Skapa digitalt minnesrum
 • Livestreamade begravningar så att de som inte kan vara med på plats kan se begravningen digitalt (erbjuds av flertalet kontor).