Testamente

Ett testamentet talar om hur den avlidnes tillgångar ska fördelas och vilka förbehåll som ska gälla för arvet. För att testamentet ska vara giltigt måste det vara skriftligt. Två (ojäviga) vittnen ska samtidigt närvara när testamentet skrivs av testatorn ”eller vidkännas sin underskrift därpå”. Testatorns namnteckning ska sedan bevittnas av vittnena.

Ett testamente kan man upprätta när som helst i livet. Många gånger förändras dessutom familjeförhållanden över tid, vilket gör det klokt att uppdatera testamentet vid behov. Det finns legala arvingar till ett dödsbo, som barn och barnbarn men du kan också ändra på lagens arvsordning när du skriver ett testamente. Du kan t.ex. bestämma om du vill lämna gåvor till organisationer som ligger dig varmt om hjärtat.

Fondkistan samarbetar med Familjens jurist som är Sveriges största familjejuridiska rådgivare. Vi hjälper dig att skriva testamentet och få din önskan på papper.

När testamentet väl är skrivet, är det en värdefull handling, både för dig och för dina nära. Efter din död måste det kunna visas upp. Tyvärr kan testamenten som förvaras hemma eller i bankfack försvinna, förstöras eller helt enkelt glömmas bort. Arvsfördelningen efter dig kan då bli en helt annan än du önskat. Förvara därför ditt testamente hos Familjens jurist så är du säker på att det kommer fram!