Forskning för tidigare upptäckt av Alzheimer belönades på Alzheimerdagen

Vartannat år delar Stiftelsen Fondkistan ut ett stipendium till framstående medicinsk forskning. Årets stipendium delades ut på internationella Alzheimerdagen och gick till två forskare vid Uppsala universitet för deras arbete med att utveckla diagnostekniken inom Alzheimers sjukdom.

Alzheimer är vår vanligaste demenssjukdom och varje år får 7500 svenskar diagnosen. I dagsläget finns ingen behandling som helt kan bota sjukdomen och det är svårt att studera orsakerna och sjukdomsförloppet eftersom hjärnans funktioner är så komplexa. Dessutom är det svårt att ta prover från ett så essentiellt och centralt organ som hjärnan.

2016 års stipendiater använder en så kallad PET-kamera för att ta bilder som visar hur hjärnan fungerar. På det viset kan man ställa diagnos tidigare och följa sjukdomsförloppet för att föreslå rätt behandling. Dessutom behöver man inte ta några biologiska prover vilket kan vara både obehagligt och svårt när sjukdomen är lokaliserad till hjärnan.

- Den här tekniken är banbrytande och väldigt viktig för att kunna följa upp och utveckla nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom, säger Stina Syvänen, docent vid Uppsala universitet.

Hon och hennes kollega Dag Sehlin tog emot stipendiet på 200 000 kronor på Alzheimerfondens temadag om Alzheimer på internationella alzheimerdagen den 21 september.

- Det här stipendiet betyder jättemycket för oss, både för att det behövs mer forskningsmedel och för att det är viktigt att vårt arbete uppmärksammas. Vi hoppas att det ska leda till nya samarbeten som kan leda till fler upptäckter som i sin tur kan komma patienterna till gagn, säger Dag Sehlin.

Pengarna kommer från begravningsbyrån Fondkistan och deras stiftelse. Fondkistan som har till ändamål att stödja medicinsk forskning inom fyra olika områden: cancer, hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom och medfödda missbildningar.

Forskningsstipendier delas ut vartannat år och när det i år var dags att premiera forskning inom Alzheimer kontaktade stiftelsen Alzheimerfonden för att få hjälp att hitta rätt kandidater.

- Det är väldigt viktigt för oss att pengarna används på ett så effektivt sätt som möjligt och att det inte blir några onödiga administrativa omkostnader. Alzheimerfonden har ett vetenskapligt råd och har stor kompetens inom området. Därför bad vi dem föreslå stipendiater. Efter att ha varit med på Alzheimerfondens temadag om Alzheimer och ha lyssnat på föreläsningar om den senaste forskningen känns det verkligen som att vi har träffat rätt, säger Anders Nilsson, styrelseledamot i stiftelsen Fondkistan.

Att det blev två unga forskare, varav en kvinna och en man, känns extra bra, menar Mikael Åbom, Ordförande i stiftelsen Fondkistan.

- Det är två personer som verkligen kan sitt ämne, säger han och fortsätter:

- Alzheimer är en vanlig sjukdom som är lika drabbande för de anhöriga. Min pappa blev dement på slutet och jag önskar själv att jag hade haft mer kunskap för att förstå. Jag lärde mig jättemycket under den här dagen om hur vi själva kan förebygga och vad som är viktigt att fokusera på bland annat genom att träna och äta rätt. Det behövs mer kunskap om det och det finns många duktiga personer som arbetar med det här. Det känns mycket angeläget att stötta denna viktiga forskning och jag är väldigt stolt över att vi kan vara med och bidra till det.